تولد پنج سالگی

سایت پارس کدرز پنج ساله شد.البته روز تولد پارس کدرز ۹ آذز ماه است اما امروز را به مناسبت انجام اولین گروگذاری برای تبریک کاربران و همراهان همیشگی خود انتخاب کردم. بله امروز پنجمین سالگرد انجام گروگذاری بی واسطه در پارس کدرز است اولین بی واسطه از آنجا که تعداد زیادی از دوستان جهت کمک […]