بیش از یک سال سکوت

بعد از بیش از یک سال این پست را در وبلاگ قرار می دهم. در روز های اخیر سعی در برطرف نمودن برخی از ایرادات کوچک اما مشکل ساز کردیم. از شما دوستان عزیز هم خواهش می کنم اگر ایراداتی به نظرتان می رسد اعلام فرمایید تا نسبت به برطرف کردن آن ها اقدام شود. […]