سال نو مبارک

اولین نوروز نیز فرا رسید و سایت پارس کدرز پرونده کاری خود در سال ۸۶ را با ۱۸ پروژه به پایان برد. این تعداد کار انجام شده پس از گذشت چهار ماه از تاریخ راه اندازی سایت (۱۰ آذر ماه ۸۶) با توجه به نو بودن این گونه وب سایت بسیار قابل توجه بود. بازه […]

اولین درخواست انجام پروژه رسید

خوب خوشبختانه در اولین روز کاری سایت درخواست انجام پروژه ای رسید. البته کار بدون پارتی بازی که نمیشه، این درخواست را خودم گذاشتم تا اولین چراغ را روشن کرده باشم.