هشتمین دوره اردوی استارتاپ شیراز

هشتمین دوره اردوی استارتاپ شیراز

هشتمین دوره اردوی استارتاپ شیراز (استارتاپ ویکند) با محوریت گردشگری، هنر و صنایع دستی ۱۸ تا ۲۰ اسفند ماه در پارک علم و فناوری فارس برگزار می‌گردد. یعنی ایده ها باید در زمینه گسترش گردشگری و صنایع دستی و مسایل مربوط به آن باشد. استارت‌آپ ویکند یک رویداد آموزشی-تجربی (Experiential Education) در سراسر دنیاست که […]

اولین اردوی استارتاپ بوشهر با موضوع گردشگری

اولین اردوی استارتاپ بوشهر با موضوع گردشگری

اولین اردوی استارتاپ بوشهر ۱۲ الی ۱۴ اسفند در قالب استارتاپ ویکند و با محوریت گردشگری برگزار می‌شود، یعنی ایده‌ها باید در زمینه گردشگری  و مسایل مربوط به آن باشد. استارت‌آپ ویکند یک رویداد آموزشی-تجربی (Experiential Education) در سراسر دنیاست که در ۳ روز متوالی (در انتهای هفته) برگزار می گردد. در این برنامه شرکت […]