روز جهانی زن گرامی‌باد

روز جهانی زن گرامی‌باد

پارسکدرز بستری را فراهم کرده‌است که در آن بانوان متخصص بدون دغدغه‌های موجود در محیط کار، خصوصا در شهرهای کوچک به فعالیت و کسب درآمد بپردازند. به علاوه بیش از ۳۰% از کاربران فعال در پارسکدرز را بانوان فریلنسر تشکیل می‌دهند. روز جهانی زن گرامی‌باد.