نکاتی مهم برای بهبود عملکرد خریداران

نکاتی مهم برای بهبود عملکرد خریداران

گروه خریداران، یکی از ارکان سایت پارسکدرز هستند. حضور هر چه بیشتر و بهتر آنان باعث رونق هر چه بیشتر سایت و بهبود گردش مالی خواهد شد. در ادامه بنا به مشاهدات و تجارت اندوخته شده در طی ۶ سال فعالیت پارسکدرز، به اختصار توصیه هایی برای بهبود عملکرد خریداران عزیز به رشته تحریر در […]

بخش داوری

چند روزی است که با راه اندازی بخش داوری سایت سروسامانی به رفع اختلافات داده شده. از این پس مجریان و خریداران عزیز می توانند جهت اعلام مشکلات مربوط به پروژه های خود از بخش داوری موجود در صفحه مشخصات پروژه استفاده کنند. امید وارم به هیچ عنوان شاهد اختلافات نباشم و در صورت بروز […]