بخش داوری

چند روزی است که با راه اندازی بخش داوری سایت سروسامانی به رفع اختلافات داده شده. از این پس مجریان و خریداران عزیز می توانند جهت اعلام مشکلات مربوط به پروژه های خود از بخش داوری موجود در صفحه مشخصات پروژه استفاده کنند. امید وارم به هیچ عنوان شاهد اختلافات نباشم و در صورت بروز […]